Kontaktujte nás: +421 907 854 424
+421 907 881 170 | bsamec@aksamec.sk

          Dňa 26.10.2016 sa konal už XII. ročník technologického seminára organizovaný našim klientom spoločnosťou TES Media, s.r.o. Udalosť bola zameraná najmä na súčasné trendy a novinky týkajúce sa káblových televízií a retransmisie. Seminára sa zúčasnila už pomaly tradične aj naša advokátska kancelária, keď sa Mgr. Martin Samec vo svojej prednáške zaoberal technicko - právnymi aspektami zodpovednosti poskytovateľov služieb informačnej spoločnosti, pričom priblížil najmä problémy a ich východiská v aktuálnej judikatúre slovenských súdov, ale aj súdov Súdneho dvora EÚ, ozrejmil súčasný právny stav na Slovensku a načrtol možné východiskové riešenia.


...