Kontaktujte nás: +421 907 854 424
+421 907 881 170 | bsamec@aksamec.sk

Samec & partners, s. r. o. 

"Našim cieľom je poskytovanie komplexných právnych služieb na profesionálnej úrovni."

ponúkame komplexný rozsah právnych služieb 

Právne služby pre občanov

 Právne služby pre firmy 

 Právne služby podľa odvetvia

Referencie 

Advokátska kancelária Samec &  partners, s. r. o. vznikla 1. januára 2004 transformáciou pôvodnej komerčno – právnej kancelárie (založenej 2. júla 2001) podľa zákona č. 586/2003 Z.z.  o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov pod názvom Advokátska kancelária Mgr. Branislav Samec.

Počas dlhoročnej existencie advokátskej kancelárie sme zastupovali najmä právnické a fyzické osoby z regiónu severozápadného Slovenska, medzi našich klientov však patrili aj subjekty z Talianska, Česka, Poľska, Maďarska, Ukrajiny, Švajčiarska, Nórska, Švédska, Kanady, Moldavska, Kosova, Cypru, Senegalu, Veľkej Británie a USA.

Vzhľadom na jej pôvodný komerčno – právny charakter sa najskôr orientovala najmä na obchodné právo, v súčasnosti základ jej aktivít predstavuje okrem tohto odvetvia práva aj právo občianske a trestné.

Naše služby

Ponúkame komplexný rozsah právnych služieb v oblasti občiankeho, obchodného, trestného, pracovného, rodinného, autorského, správneho a ústavného práva, ako i v konaní pred Európskym súdom pre ľudské práva v Štrasburgu.

 
Viac o naších službách sa dočítate tu.

Kde nás nájdete ?

Pred prvou poradou vo veci je potrebné objednať sa na :

t.č.: +421 907 854 424    e-mail : bsamec@aksamec.sk

Naše sídlo: 

Národná 15, 010 01 Žilina

Nájdete nás aj na Facebooku

.

.

.

Ochrana osobných údajov...