Kontaktujte nás: +421 907 854 424
+421 907 881 170 | bsamec@aksamec.sk

HISTÓRIA

Advokátska kancelária Samec & partners, s. r. o. vznikla 1. januára 2004 transformáciou pôvodnej komerčno – právnej kancelárie (založenej dňa 2. júla 2001) podľa zákona č. 586/2003 Z.z.  o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov pod názvom Advokátska kancelária Mgr. Branislav Samec.

Počas jej dlhoročnej existencie zastupovala najmä právnické a fyzické osoby z regiónu severozápadného Slovenska, medzi jej klientov však patrili aj subjekty z Veľkej Británie, Talianska, Česka, Poľska, Maďarska, Ukrajiny, Švajčiarska, Nórska, Švédska, Cypru, Moldavska, Kosova, Kanady, USA, Paraguaja a Senegalu. Vzhľadom na jej pôvodný komerčno – právny charakter sa najskôr orientovala najmä na obchodné právo, v súčasnosti základ jej aktivít predstavuje okrem tohto odvetvia práva najmä právo trestné a občianske.

Práve v súvislosti s postupným nárastom agendy a pre naplnenie cieľa poskytovať klientom komplexné právne služby, sa jej zamestnancami od roku 2011 stalo niekoľko právnikov v pozíciách advokátskych koncipientov a odborných zamestnancov, neskôr spolupracujúcich advokátov.

ADVOKÁTI

 

 

 JUDr.Branislav.Samec 
 advokát

 tel. : +421 907 854 424
 e-mail :bsamec@aksamec.sk

 

 • január 1996 - ukončenie štúdia na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave - udelený akademický titul Mgr.

 • júl 2001 - zakladajúci člen kancelárie

 • december 2016 - zaradený do Oxfordskej encyklopédie osobností Českej a Slovenskej republiky

 • jún 2017 - úspešne absolvoval rigoróznu skúšku a získal  akademický titul JUDr.
 • 27 rokov skúseností v oblasti práva, z toho 22 rokov praxe pri poskytovaní právnych služieb klientom

 

 

 

 

 DSC_7412-v (1).jpg

 

 JUDr. Martin Samec 
 advokát

 tel.: +421 907 881 170
 e-mail:msamec@aksamec.sk

 • 2014 - ukončenie štúdia na právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave - udelený akademický titul Mgr. 

 • december 2016 - úspešne absolvoval rigoróznu skúšku a získal  akademický titul JUDr.

 • marec 2023 - absolvoval s vyznamenaním advokátske skúšky

 • člen komisie pre verejný poriadok pri Obecnom zastupiteľstve v obci Strečno a Varín

 • odborník na právo duševného vlastníctva a právo IT, okrem toho sa zaoberá autorským, občianskym, rodinným a trestným právom

 

     
       
ODBORNÍ ZAMESTNANCI
     
default-avatar-profile-icon-grey-260nw-1545688190.webp  

 Oľga Zajacová 
 ekonómka

 • účtovné a daňové poradenstvo
.      
.      

...