Kontaktujte nás: +421 907 854 424
+421 907 881 170 | bsamec@aksamec.sk


          Neustále vzdelávanie naších kolegov je predpokladom poskytnutia kvalitných služieb klientom našej advokátskej kancelárie.  Mgr. Martin Samec sa opäť zúčastnil na odbornom koncipientskom seminári konanom v priestoroch Hotela Partizán na Táloch zameranom na trestné právo, na ktorom získal ˇalšie poznatky z aplikačnej praxe v trestnom konaní, predovšetkým vo vzťahu k trestaniu mladistvých osôb.


 

...