Kontaktujte nás: +421 907 854 424
+421 907 881 170 | bsamec@aksamec.sk

V Aule Univerzity Komenského v Bratislave bol Bc. Juraj Orvan slávnostne promovaný na magistra práv.

...