Kontaktujte nás: +421 907 854 424
+421 907 881 170 | bsamec@aksamec.sk

Literárny fond je národnokultúrna verejnoprávna inštitúcia, ktorá podporuje vznik nových diel z oblasti slovesnej, divadelnej, rozhlasovej, televíznej a filmovej kultúry. Výbor Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy Literárneho fondu na svojom zasadnutí dňa 25.9.2014 udelil Mgr. Martinovi Samcovi za jeho odborný príspevok s názvom "Počítačové pirátstvo" prémiu za najlepšu prácu Študentskej vedeckej konferencie.

...