Kontaktujte nás: +421 907 854 424
+421 907 881 170 | bsamec@aksamec.sk

JUDr. Martin Samec svojou prednáškou s názvom "Verejný prenos a sprístupňovanie diel verejnosti" na tradičnom technologickom festivale Metro on line, venovanom operátorom, vysielateľom, zástupcom technologických spočností a start-upov, zaujal všetkých prítomných.  Festival len potvrdil, že právo je čím ďalej viac späté s novými technológiam, pričom  práve riešenie stále sa objavujúcich legislatívnych problémov púta záujem predstaviteľov technologického sveta.


...