Kontaktujte nás: +421 907 854 424
+421 907 881 170 | bsamec@aksamec.sk

 
Predpokladom poskytovania kvalitou zodpovedajúcich odborných služieb v oblasti práva je neustále vzdelávanie naších kolegov. Mgr. Martin Samec sa zúčastnil na odbornom koncipientskom seminári v priestoroch Hotela Patria na Štrbskom plese zamerenom na trestné právo, na ktorom získal množstvo podnetných poznatkov z aplikačnej praxe v trestnom konaní.

Naša kancelária poskytuje okrem iného aj profesionálnu právnu pomoc v oblasti trestného práva, tak pri obhajobe obvinených, ako aj pri zastupovaní poškodených v trestnom konaní.  

...