Kontaktujte nás: +421 907 854 424
+421 907 881 170 | bsamec@aksamec.sk

          Medzi našich klientov patria aj niektoré obce žilinského okresu. Pri ich činnosti  sú často konfrontované s rôznymi špecifickými právnymi problémami, s ktorými sa väšina advokátov v praxi ani nestretne.  Náš kolega Mgr. Martin Samec, ktorý sa mimopracovne angažuje vo verejnom dianí a je aj členom komisie pre verejný poriadok pri Obecnom zastupiteľstve v Strečne, sa zúčastnil na odbornom školení pre obce konanom v Martine so zameraním na správne koncipovanie Všeobecných záväzných nariadení (VzN) obcí.

...