Kontaktujte nás: +421 907 854 424
+421 907 881 170 | bsamec@aksamec.sk

Mgr. Martin Samec sa spolupodieľal so svojím odborným príspevkom s názvom "Princíp sieťovej neutrality" na publikácii "Nové technológie, internet a duševné vlastníctvo." Dielo vyšlo s finančnou podporou Ministerstva školstva SR a je publikované v rámci projektu VEGA: Duševné vlastníctvo a podpora kultúry, vzdelania, vedy a priemyslu v poznatkovo orientovanej spoločnosti.

Príspevok ozrejmuje, čo je to sieťová neutralita, a aký je jej význam pre internet.Pretože ide o princíp, ktorý je len všeobecne uznávaný a nie zákonne definovaný, autor sa pokúša nájsť jeho právnu oporu v slovenskom právnom systéme. Východisko sa snaží nájsť aj prostredníctvom aktuálnej judikatúry USA, Nemecka a Slovenska a ich vzájomnej komparácie. Autor poukazuje aj na právne úpravy, kde je sieťová neutralita priamo zákonne vymedzená a poskytuje pohľad na možnú budúcnosť princípu, ktorý má podstatný vplyv na fungovanie internetu.

...