Kontaktujte nás: +421 907 854 424
+421 907 881 170 | bsamec@aksamec.sk

Mgr. Martin Samec po mnohomesačnom úsilí úspešne obhájil svoju rigoróznu prácu zameranú na zodpovednosť na internete a preukázal svoje vedomosti z občianskeho a obchodného práva úspešným vykonaním štátnej rigoróznej skúšky na pôde Trnavskej univerzity v Trnave, ktorá je dlhodobo hodnotená ako jedna z najlepších právnických fakúlt na Slovensku, čím mu bol udelený titul doktor práv (alebo neoficiálne doktor obojakého práva), skratka JUDr. (z lat. iuris utriusque doctor). Jedná sa o akademický titul druhého stupňa. K dosiahnutému úspechu mu gratulujeme a veríme, že svoje poznatky bude rozširovať a praktické skúsenosti aplikovať v každodennej praxi.

                                                                          

                                                                                                                                                                                      

...