Kontaktujte nás: +421 907 854 424
+421 907 881 170 | bsamec@aksamec.sk

TRESTNÉ PRÁVO

obhajoba fyzických osôb a zastupovanie právnických a fyzických osôb ako poškodených v trestnom konaní, poskytovanie právnej pomoci občanom pri úkonoch vykonávaných orgánmi činnými v trestnom konaní, zastupovanie fyzických osôb v konaniach o priestupkoch

Späť na ponuku právnych služieb


...