Kontaktujte nás: +421 907 854 424
+421 907 881 170 | bsamec@aksamec.sk

SPRÁVNE PRÁVO

 

zastupovanie osôb v správnom konaní pred správnymi orgánmi a pred súdmi v rámci správnehoi súdnictva, ochrana proti nečinnosti alebo nezákonnému postupu orgánov verejnej správy, vyhotovovanie podaní, návrhov a opravných prostriedkov

 

zastupovanie fyzických osôb - cudzincov v správnom konaní podľa zákona  č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, začatých na základe žiadosti cudzinca o prechodný pobyt na účely zamestnania alebo podnikania, vypracovanie všetkých potrebných právnych dokumentov, komunikácia s úradmi v mene klienta

Späť na ponuku právnych služieb


...