Kontaktujte nás: +421 907 854 424
+421 907 881 170 | bsamec@aksamec.sk

PRACOVNÉ PRÁVO

  • Zmluvy

príprava návrhov zmlúv, ich právne posúdenie, vymáhanie nárokoch z nich (pracovná zmluva, dohoda o vykonaní práce, dohoda o brigádnickej práci študentov, dohoda o hmotnej zodpovednosť a pod.)
  • Zastupovanie pred súdmi

(zamestnávatelia, zamestnanci) - spisovanie žalôb, odvolaní a vyjadrení vo veciach nevyplatenia mzdy a odstupného, nárokov z neplatného ukončenia pracovného pomeru, náhrady škody, diskriminácie v zamestnaní a pod

Späť na ponuku právnych služieb


...