Kontaktujte nás: +421 907 854 424
+421 907 881 170 | bsamec@aksamec.sk

OBCHODNÉ PRÁVO

  • Zmluvy

príprava návrhov zmlúv a uplatňovanie nárokov z nich (kúpna zmluva, zmluva o dielo, mandátna zmluva, zmluva o sprostredkovaní, zmluva o obchodnom zastúpení a pod.)
  • Vymáhanie pohľadávok

vzniknutých z obchodno-záväzkových vzťahov, najmä podľa zákona č. 307/2016 Z.z. o upomínacom konaní (elektronické podávanie žalôb pri úspore jednej polovice súdneho poplatku)

  • Obchodné spoločnosti 

kompletný právny servis pri založení, vzniku, zmenách a zrušení obchodných spoločností s využitým služby zaručeného elektronického podpisu -spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.), verejná obchodná spoločnosť (v.o.s.), komanditná spoločnosť (k.s.), akciová spoločnosť (a.s.), organizačná zložka podniku slovenskej osoby, organizačná zložka podniku zahraničnej osoby, družstvo, prevody obchodných podielov, znižovanie/zvyšovanie základného imania v obchodných spoločnostiach

Späť na ponuku právnych služieb


...