Kontaktujte nás: +421 907 854 424
+421 907 881 170 | bsamec@aksamec.sk

Mgr. Branislav Samec po niekolkomesačnom úsilí úspešne obhájil rigoróznu prácu zameranú na problematiku trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky a preukázal svoje vedomosti z oblasti trestného práva úspešným vykonaním štátnej rigoróznej skúšky na pôde Vysokej školy Danubiusv Sládkovičove, kde mu bol udelený titul doktor práv (alebo neoficiálne doktor obojakého práva), skratka JUDr. (z lat. iuris utriusque doctor). Jedná sa o akademický titul druhého stupňa. K dosiahnutému úspechu mu gratulujeme a veríme, že svoje poznatky bude ďalej rozširovať a praktické skúsenosti aplikovať v každodennej praxi.

...