Kontaktujte nás: +421 907 854 424
+421 907 881 170 | bsamec@aksamec.sk

Mgr. Ing. Zuzana Bieliková sa zúčastnila letného kurzu vysokohorskej turistiky na Bodoni, kde preukázala vysokú zdatnosť pri zdolávaní náročných terénov.

...