Kontaktujte nás: +421 907 854 424
+421 907 881 170 | bsamec@aksamec.sk

Mgr. Branislav Samec sa dňa 9. júna 2017 zúčastnil zasadnutia najvyššieho orgánu Slovenskej advokátskej komory a využil  právo  na voiľbu kandidátov do jej orgánov. Noví členovia výkonných, dozorných a disciplinárnych  orgánov komory  by mali v najbližšom funkčnom období zabezpečiť riadne fungovanie komory a posilnenie dobrého mena advokácie v zložitých podmienkach Slovenskej republiky.

...