Kontaktujte nás: +421 907 854 424
+421 907 881 170 | bsamec@aksamec.sk

Blížiace sa Vianočné sviatky symbolizujúce pokoj a rodinnú pohodu, všetci trávime v kruhu najbližších. No nie je to pravidlom a mnohí, aj tí najmenší, musia tráviť toto krásne obdobie ďaleko od rodiny v nemocniciach. Občianske združenie ČERVENÝ NOS Clowndoctors sa snaží aspoň trochu spríjemniť tento ich nútený pobyt. Najmä u dlhodobo hospotalizovaných pacietntov pomáhajú zdravotní klauni prekonávať strach z nemocničného prostredia. Deti sa na ich vystúpenia tešia a prestávajú myslieť na ich strach a obavy. Na túto peknú myšlienku sme troškou prispeli aj my.

...