Kontaktujte nás: +421 907 854 424
+421 907 881 170 | bsamec@aksamec.sk

Antická Kalokagatia - teda ideál harmonického súladu a vyváženosti fyzickej a duševnej stránky človeka, nie je cudzia ani členom nášho advokátskeho tímu. Okrem toho, že neustále pracujeme na rozširovaní a zdokonalovaní našich vedomostí aj prostredníctvom odborných seminárov,  JUDr. Martin Samec sa dňa 28.4.2019 zúčastnil na tradičnom, už 35. ročníku Behu oslobodenia obce Strečno.

...