Kontaktujte nás: +421 907 854 424
+421 907 881 170 | bsamec@aksamec.sk

Naša kancelária sa zúčastnila II. ročníka charitatívneho Kysuckého gulášu na sídlisku Kamence v Kysuckom Novom Meste, z ktorého výťažok je venovaný na podporu rozvoja kultúrnych a športových aktivít detí a mládeže. Len vďaka neobjektívnemu hodnoteniu poroty sme sa neumiestnili medzi prvou trojicou, hoci sme zaznamenali veľa pozitívnych ohlasov na kvalitu nášho guľášu. Celkovo sa súťaže zúčastnilo 21 družstiev.

...