Kontaktujte nás: +421 907 854 424
+421 907 881 170 | bsamec@aksamec.sk

Dňa 1.10.2015 sa konal už XI. ročník technologického seminára organizovaný našim klientom spoločnosťou TES Media, s.r.o. Udalosť bola zameraná najmä na súčasné trendy a novinky týkajúce sa káblových televízií a retransmisie. Seminára sa zúčasnila aktívne aj naša advokátska kancelária, keď sa Mgr. Martin Samec vo svojej prednáške zaoberal technicko - právnymi aspektami sieťovej neutrality, pričom porovnával právny stav v USA a EÚ, priblížil aktuálnu aj pripravovanú európsku normotvorbu, ktorá sa priamo dotýka IPTV, ozrejmil súčasný právny stav na Slovensku a načrtol možné východiskové riešenia.

V dôsledku záujmu o aktuálnu problematiku poskytujeme na stiahnutie powerpointovú prezentáciu. Prezentácia je voľne širiteľná so súhlasom autora pod licenciou CC 2.0- BY - NC - SA - odkaz na stiahnutie

...